ἀττάρυμα

ἀττάρυμα
Grammatical information: n.?
Meaning: πόμα, σόφισμα Κρητικόν H.
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: R.A. Brown, Pre-Greek Speech, 1985, 35 thinks it means `a drink; a Cretan invention (specialty)'. He derives it from the place name ῎Απταρα (with Cretan assimilation). He considers, with Latte, a mistake for *ἀτταρικά.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.